Porträttfotografering

Bilder av dig – i din miljö

Porträtt är en avbildning av en människa där fotografen återger  dennes individuella karaktärsdrag.
Framför allt skall ansiktsuttrycken fångas på bilden, ett porträtt kan tas var som helst.
Den kan vara en ögonblicksbild eller så kan bilden vara bygd och genomtänkt hela vägen från grunden.
Vart vi väljer att vara, vilka kläder skall du ha på dig, hur skall ljuset falla, vad vill vi säga med bilden.
Ett öga läser in så mycket av vad bilden säger – inte bara av ett ansikte.