Jag fotograferar er på er arbetsplats, eller den plats ni befinner er på för tillfället, bilder på lokalen, detaljer på produkter, samt där kund och personal samspelar vilket förmedlar företagets bemötande mot kunden.

Personal, VD och ledningsgrupp

Bilder till företagets hemsida
Personalens visitkort
Pressbilder till tidningar
Företagets hemsidor
Årsredovisningar / Dokumentation
Reportage

Produktfotografering för exempelvis

Produktblad
Produktkatalog
Hemsida eller webbshop
Annonsering
Reklam

Reportagefotografering av exempelvis

Verksamhetsbilder
Reportage
Event och kickoff

                                                                              Pris: 550Kr/tim exkl. moms

 

Redigering Bildredigering – 150kr/tim
Assistent – 300kr/tim
Milersättning – 19kr/mil
Pris för helg uppdrag- 900kr/tim exkl. moms